Topogrāfija – kad tā nepieciešama?

Saskaņā ar pašreizējo terminoloģiju, pati ģeodēzija jau ir objekta atrašanās vietas identificēšana, objekta lieluma un formas uz zemes virsmas identificēšana. Šeit ir redzama cieša saikne gan ar matemātiku un ģeogrāfiju, kā arī ar ģeometriju. Pateicoties ģeodēzijai, ir izveidotas koordinātu noteikšanas sistēmas, kā arī uzbūvēti ģeodēziskie tīkli un pie tam noteikti punkti uz zemes virsmas. Pats topogrāfiskais plāns lauj nepazust uz zemes, bet pats mērnieks palīdz korekti noteikt piederošos zemes gabalus un pēc tam būs saimniekam izdots zemes robežu plāns, kurš likumiski apzīmē robežas. Noteikti šodien Latvijas mērnieks ir tik pieprasīts, jo tiek daudz precizētas robežas un cilvēki saņem savu zemi atpakaļ.

Plašā ģeodēzija un arī tās galvenās nozares

Bez šaubām, ka pati ģeodēzija būs salīdzinoši plašs termins, bet dažādiem uzdevumiem ir izdalīti konkrētas tās daļas, mēģinot īstenot iecerēto. Ir izcelta augstākā ģeodēzija, kur mērnieks veic mērījumus zemeslodes apmēros, savukārt, tālāk ir zemā vai arī topogrāfija jeb mērniecība, lai apzīmēt savstarpējo attālumu un lielumu netālu esošiem objektiem. Protams vēl ir kartogrāfija un inženier ģeodēzija, kurā pirmais īsteno karšu veidošanu, taču otrā tiek pielietota būvniecībā un citos procesos. Pie mums ir zemes kadastrs, kur, pēc tam kā tikai veikta kadastrālā uzmērīšana, apvienoti dati par īpašumiem ar to lielumiem, un eksistē meliorācijas kadastrs, kur jau dati ir par dambjiem un ūdensnotekām, valsts līmeņa drenāžas sistēmām.

Vajadzīgs topogrāfiskais plāns? Konkrēti pie kā tad griezties?

Nemaz nav būtiski kādi tad tieši pakalpojumi būs nepieciešami, vai arī tie varētu būt atjaunots zemes robežu plāns, jebkāda veida zemes ierīcības projekts, kadastrālā uzmērīšana vai arī topogrāfiskais plāns, Jums nepieciešams kvalificēts Latvijas mērnieks, kas parzina savus darbus. Mērnieks jau ir tāds speciālists, kurš zina ne tikai ģeogrāfiju vai fiziku, bet, protams, arī mūsdienīgas tehnoloģijas un var darboties ar tādām lietām piemēram, kā lāzerskenēšana un 3d skenēšana. Kad būs sūtīta topogrāfija cena spēlē diezgan lielu lomu, jo tā nevar būt ļoti zema, taču, ņemot vērā tirgu, jāskatās vidējais rādītājs.

Topogrāfija – kad tā nepieciešama?

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *